Fonden kan søges hele året

Fonden støtter

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Bemærk, at studie- og praktikophold ansøges af den studerende, og ikke af universitetet.

  • Kulturelle formål støttes fortrinsvis lokalt i Horsens.
  • Uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau. 
  • Kortere studie- og praktikophold må ikke være påbegyndt.
  • Der gives udelukkende støtte til kongresdeltagere, der deltager aktivt ved kongressen med godkendt præsentation eller lignende. Godkendelse kan eftersendes.
  • Bemærk, at det ikke er muligt at fremsende ansøgninger til fonden i juli måned.

Fonden støtter ikke

Der ydes IKKE støtte af social karakter til enkeltpersoners underhold,  bogudgivelser samt kommercielle formål, som f.eks. koncerter, forestillinger og udstillinger. 

Tidligere uddelte HN-Priser