Fonden kan søges hele året

Fonden støtter

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Bemærk, at studie- og praktikophold på kandidatniveau ansøges af den studerende, og ikke af universitetet.

  • Kulturelle formål støttes fortrinsvis lokalt i Horsens.
  • Uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatniveau. 
  • Studie- og praktikophold på kandidatniveau må ikke være påbegyndt.
  • Der gives udelukkende støtte til konference-/kongresdeltagere, der deltager aktivt som inviteret og programsat oplægsholder med oral præsentation, eller som godkendt og programsat oplægsholder med oral præsentation. (mundtlig præsentation fra talerstol)
  • Bemærk, at det ikke er muligt at oprette ansøgninger til fonden i juli måned. Ansøgninger med formål i september måned, vil derfor skulle være oprettet allerede i juni måned.

Fonden støtter ikke

Der ydes IKKE støtte af social karakter til enkeltpersoners underhold,  bogudgivelser samt kommercielle formål, som f.eks. koncerter, forestillinger og udstillinger. 

Tidligere uddelte HN-Priser