Foreningen Cykling uden alder modtager kr. 350.000

Onsdag den 28. oktober 2020 overrakte formand Henrik Hede-Nielsen HN-Prisen 2020 på kr. 1.050.000 fordelt på 3 prismodtagere, hver med kr. 350.000.

Foreningen samarbejder med mange af landets kommuner. Et tilbud til de ældre på plejehjem. Cykelpiloter inviterer de ældre ud i rickshaw, og sammen får de nye oplevelser og frisk luft.

Cykling uden alder vil fortsætte udviklingen af det gode ældreliv med fokus på nye berigende oplevelser for ældre udenfor plejehjemmet.