Fonden uddeler årligt
5-8 millioner kr.
Familien Hede Nielsens Fond - 50 års jubilæum

Om fonden

Familien Hede Nielsens Fond blev stiftet i 1971 ved en gave på 1. mio kr. fra brødrene Eigil og Ove Hede Nielsen, sønner af grundlæggeren af Hede Nielsens fabrikker, Niels Hede Nielsen, som oprindeligt startede cykelforretning i Horsens i 1906.

I 1974 dør den ene af fondens stiftere, Ove Hede Nielsen, hvorefter hans ældste søn Leif Hede Nielsen indtræder som næstformand i perioden 1974 til1989. Den anden stifter, Eigil Hede Nielsens død i 1991 medfører, at hans søn Niels Hede Nielsen indtræder som ny næstformand, mens fætteren Leif Hede Nielsen overtager formandsskabet.

I 2008 træder dette velfungerende formandsskab tilbage til fordel for et generationsskifte i form af Peter Sven Sørensen, barnebarn af Eigil Hede Nielsen, som formand og Pernille Hede-Nielsen, datter af Leif Hede-Nielsen, som næstformand. Grundet familieforøgelse i 2013 vælger Pernille Hede-Nielsen at fratræde stillingen og overlader posten som næstformand til sin bror Henrik Hede-Nielsen. I 2017 overlader Peter Sven Sørensen formandsposten til Henrik Hede-Nielsen, og Peter Sven Sørensen er herefter næstformand.

Traditionen med at skifte formandskabet mellem de to familiegrene bliver hermed videreført.

Fonden overgik i 2020 til en erhvervsdrivende fond, der årligt modtager og behandler i omegnen af 1700-2000 ansøgninger af forskellig karakter, dog primært indenfor videreuddannelse, kunst & kultur samt forskning. Visse ansøgere prioriteres lokalt, mens fondens overordnede formål er at støtte ansøgere, der af formandsskabet og bestyrelsen vurderes til gavn og fremme for Danmark generelt.

Indkomne ansøgninger behandles løbende, mens den årlige HN-Pris på 1 mio. kr. ikke kan søges, men derimod indstilles af formandsskabet til bestyrelsen.

Fonden yder ikke støtte af social karakter til enkeltpersoner eller kommercielle formål, herunder f.eks. bogudgivelser.

Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr., herunder HN-Prisen på 1 mio kr. 

Bestyrelsen

Henrik Hede-Nielsen
Formand
Læs mere
Peter Sven Sørensen
Næstformand
Læs mere
Malene Hollbaum Christiansen
Speciallæge og beredskabschef
Læs mere
Anders Kjær Jørgensen
Adm. direktør
Læs mere
Frank Panduro
Direktør
Læs mere

Administration

Fondssekretær Elsebeth Hermansen

Direkte tlf. nr. 79 27 73 05

EHE@hedenielsensfond.dk

Ledelsesforhold

Familien Hede Nielsens Fond følger "Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jvf. årsregnskabslovens § 77 a"

Du kan læse mere om god fondsledelse på Komitéen for god fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

2020 - Ledelsesberetning

2021 - Ledelsesberetning

2022 - Ledelsesberetning

Om fonden

Gode historier siden 1906

Portræt af Niels Hede Nielsen, grundlæggeren af Hede Nielsen-virksomhederne.
Her ses et fællesbillede fra en personaleudflugt i 1936. Billedet er taget på Niels Hede Nielsens store ejendom på Silkeborg-egnen, Allinggård.
10 timer om dagen, 6 dage om ugen. Arbejdstiden var lang i 40’erne. Her ses et billede fra radiomontage taget lige før eller efter 2. verdenskrig.
Travlhed ved maskinerne på fabrikken i 40’erne. Her ses kvindelige medarbejdere i gang ved standsemaskinerne.
Efter den store brand i 1946, indvies her denne nye bygning i 1948. Senere blev den for lille, og 2 tredjedele af blev forsynet med en ekstra etage.
Verdens mest letløbende cykel kom fra Horsens. Her et eksempel på en reklame - Værsgo’ og vælg!
Der var travlt på fabrikken når gjaldt TV-fabrikation. Her er medarbejdere igang med samling af TV-apparater i en periode hvor salget over 3 år steg med 400 procent.
I 1961 var der stor efterspørgsel efter de store TV-apparater, der rummer både radio og TV.
Den nye moderne radio- og TV-fabrik i Hedensted på 12.000 m2, uden for Horsens indvies i 1966.
i 1961 købte Hede Nielsen en industrigrund på 40.000 m2 i Høje Taastrup. Med det samme blev der bygget en acetylenfabrik.
Lagertanke til oxygen og nitrogen på fabrikken i Hedensted. De store tanke indeholdte hver 2,5 mio. liter, hvilket svarer til ca. 470.000 stålflasker.
HN-prisen uddeles i 1995 af fondens daværende formand, direktør Leif Hede Nielsen.

Bestyrelsen uddeler hvert år HN-prisen