Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring vedrørende behandling af personlige oplysninger 

Samtykke til behandling og videregivelse

Undertegnede giver hermed sit samtykke til, at den dataansvarlige, Familien Hede Nielsens Fond (i det følgende benævnt Fonden og/eller vi), må indsamle og behandle nødvendige og relevante personlige oplysninger i forbindelse med Fondens behandling, administration og vurdering af legatansøgningen, herunder videregivelse af personoplysninger til relevante tredjeparter (f.eks. SKAT).

  • Formålet med behandlingen er at kunne vurdere, om du er berettiget til at modtage midler. 

  • Formålet med videregivelsen, er at kunne tildele og udbetale midler til dig. 

Undertegnede giver ved sin underskrift samtykke til behandlingen og videregivelsen.

☐ Ja

☐ Nej

 

Samtykke til offentliggørelse

Endvidere giver undertegnede sit samtykke til, at Fonden må offentliggøre navn, hvis du får tildelt midler. Fonden gør opmærksom på, at personoplysninger kun vil blive offentliggjort, hvis du rent faktisk modtager midler fra Fonden. 

  • Formålet med behandlingen er markedsføring.

Undertegnede giver ved sin underskrift samtykke til offentliggørelse.

☐ Ja

☐ Nej

 

Rettigheder og samtykke

Fondens legatansøgere kan til enhver tid kontakte Fonden med henblik på; 

  • at få indsigt i de personoplysninger, der måtte være gemt om vedkommende

  • at personoplysningerne om vedkommende berigtiges

  • at personoplysningerne om vedkommende slettes

  • at personoplysningerne om vedkommende begrænses

  • at personoplysningerne sendes til vedkommende i et læsevenligt format. 

Fonden skal samtidig hermed gøre opmærksom på, at samtykket altid kan trækkes tilbage uden, at det medfører negative konsekvenser for dig.  Du kan altid tilbagetrække dit samtykke ved at skrive til ehe@hedenielsensfond.dk

Vi henviser endvidere til Fondens privatlivspolitik, som angiver hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Den kan du også finde på vores hjemmeside. 
 

Dato:
 

-----------------------------------------------------

Fulde navn