Familien Hede Nielsens Fond

Ferier

Efterårsferie i uge 42.

Juleferie fra d. 22.12.2022 til og med d. 03.01.2023.

 

Ansøgninger til fonden sendes via fondens digitale ansøgningsskema, minimum 60 dage før formålets påbegyndelse (Gerne før).

 

 

 

Fonden kan søges hele året

Fonden støtter

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

HN-prisen 2020

HN-Prisen 2020 blev uddelt til Danske Hospitalsklovne, Foreningen Cykling uden alder og Professor, dr. philos Dorte Marie Søndergaard, Aarhus Universitet

Tidligere uddelte HN-Priser