Vi behandler vores ansøgninger løbende

Sådan ansøges fonden

 • Ansøgninger til fonden kan kun fremsendes via det digitale ansøgningsskema på fondens hjemmeside. 
  For at kunne foretage bedst mulig vurdering samt oprettelse, er det derfor vigtigt, at felterne er udfyldt korrekt. Læs venligst det med småt under rubrikkerne, og nedenstående punkter.
 • Fonden skal ansøges minimum 60 dage før formålets påbegyndelse. Bemærk, at der skal være sammenhæng mellem budget og ansøgt periode. fx. 4 måneder for begge.
 • Alle ansøgninger samt al korrespondance foregår på dansk. Øvrige bilag kan være på engelsk.
 • Vi gør opmærksom på, at støtte til forskningsprojekter / ph.d.-projekter ikke kan ansøges af privatpersoner. Herunder er ph.d.ophold i udlandet undtaget, hvis ansøger selv står for den økonomiske del.
  Institutioner, foreninger ect., der søger støtte til disse projekter og lignende skal ansøge via CVR.nr. 
  Husk at oplyse Att. person. (kun når der søges med CVR.nr)
 • Title på projekt: Oplys, hvad der søges støtte til f.eks. studieophold i Berlin, kongresdeltage i London, projekttitle, foreningsarbejde eller lign.
 • Støtte til studieophold på kandidatniveau, søges af den studerende med CPR.nr. (ikke med universitetet som ansøger)
 • Hvis det ikke er muligt at søge 60 dage før første semesters påbegyndelse, kan der evt. søges til det efterfølgende. Bemærk, at der skal være sammenhæng mellem budget og ansøgt periode.
 • Beløb: Oplys det ansøgte beløb. (kun tal fx. 10000)
 • Vær venligst opmærksom på, hvad fonden støtter. Vi støtter
 • Fonden kan ansøges hele året, dog ikke i ugerne 28 - 31 2022.
 • Alle ansøgninger får svar pr. mail, afslag begrundes ikke.
 • Alle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT
 • HN-Prisen kan IKKE ansøges, den udvælges hvert år af bestyrelsen. 
GDPR
Ansøger
F.eks. CPR: 0106731234 eller CVR: 43971212.
Ved institution, udfyld institution først og derefter afdeling (uden forkortelser og komma).
Ex. Aarhus Universitetshospital Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Projekt
Periode
Det er kun muligt at ansøge med projektstart 60 dage fra dags dato.
550 tegn tilbage.
Økonomi
Beløb angives i hele tusinde.
Bilag
Følgende relevante bilag skal fremgå i PDF filen:
 • Ansøgning
 • Budget, herunder egen betaling, evt. bidrag fra det offentlige, foreninger eller fonde.
 • CV (Foreninger er undtaget)
 • Karakterbevis, BSc og MSc (kandidatstuderende)
 • Projektbeskrivelse
Det er muligt at fremsende andre relevante bilag, evt. anbefalinger, bekræftelser, men i begrænset omfang.

Filen skal være én samlet fil på mindre end 3 MB.
Tilladte filtyper: pdf