Vi behandler vores ansøgninger løbende

Sådan ansøges fonden

 • OBS  Kære ansøger - Fonden har atter modtaget ekstraordinært mange ansøgninger til studie- og praktikophold, hvorfor det pt. desværre ikke er muligt at ansøge fonden om støtte til dette formål. Vi forventer først at åbne op for disse ansøgninger igen den 01.08.24.
 • Ansøgninger til fonden sendes via fondens digitale ansøgningsskema. Der sendes en kvittering, når ansøgningen er indsendt. ( se evt. i uønsket post) Send venligst kun din ansøgning 1 gang.
  For at kunne foretage bedst mulig vurdering samt oprettelse, er det derfor vigtigt, at felterne er udfyldt korrekt. Læs venligst alle nedenstående punkter, og det med småt under rubrikkerne.
 • Vær venligst opmærksom på, hvad fonden støtter. Vi støtter
 • Fonden skal ansøges minimum 60 dage før formålets påbegyndelse. (Gerne før). Bemærk, at der skal være sammenhæng mellem budget og ansøgt periode. fx. 4 måneder for begge.
 • Ansøgninger skal være skrevet på dansk. Øvrige bilag kan være på engelsk. Al korrespondance foregår på dansk. 
 • Vi gør opmærksom på, at støtte til projekter (fx. forskningsprojekter / ph.d.-projekter)  ikke kan ansøges af privatpersoner. Herunder er ph.d.-ophold i udlandet undtaget, hvis ansøger selv står for den økonomiske del.
  Institutioner, foreninger ect., der ansøger om støtte til disse projekter og lignende skal ansøge via CVR.nr. 
  Husk at oplyse Att. person. (kun når der ansøges med CVR.nr)
 • Når der ansøges om støtte med CPR.nr., er det altid personen, der skal stå som ansøger. (ikke en institution. Oplyses institution som ansøger, skal der ansøges med CVR.nr)
 • Formål/projekttitel: Oplys, hvad der søges støtte til f.eks. studieophold i Berlin, praktikophold i Kina, konference i London, forskningsophold i USA, foreningsarbejde eller lign.
 • Der skal kun medsendes projektbeskrivelse ved hele ph.d.-projekter eller større foreningsprojekter. Der skal ikke medsendes projektbeskrivelse ved forskningsophold på ph.d. niveau. 
 • Støtte til studie- / praktikophold på kandidatniveau, ansøges af den studerende med CPR.nr. (ikke med universitetet som ansøger). Ansøgningen er i dette tilfælde din projektbeskrivelse.
 • Hvis det ikke er muligt at ansøge 60 dage før opholdets påbegyndelse, kan der evt. ansøges til de efterfølgende måneder efter de 60 dage, de første 2 måneder (60 dage) skal udelades af budgettet. Bemærk, at der altid skal være sammenhæng mellem budget og ansøgt periode. (fx. 4 måneders ophold, budget ligeledes for 4 måneder.) Det er ikke et krav fra fonden, at endelige bekræftelse skal foreligge inden fonden ansøges. 
 • Der gives udelukkende støtte til konference-/kongresdeltagere, der deltager aktivt som inviteret og programsat oplægsholder med oral præsentation, eller som godkendt og programsat oplægsholder med oral præsentation. Godkendelse kan eftersendes 
 • Beløb: Oplys det ansøgte beløb. (kun tal, hele tusinder eller hele hundrede fx. 10000, 11200, )
 • Fonden kan ansøges hele året, dog ikke i juli måned. Ansøgninger med projektstart/studiestart i september skal derfor allerede oprettes i juni måned, idet ansøgninger skal være modtaget minimum 60 dage før.
 • Alle ansøgninger får svar pr. mail, afslag begrundes og drøftes ikke.
 • Alle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT.
 • HN-Prisen kan IKKE ansøges, den udvælges hvert år af bestyrelsen. 
 • Ved evt. spørgsmål kan du ringe til fonden på tlf. nr. 7927-7300, eller fremsende en mail på hnfond@hedenielsensfond.dk. Oplys gerne telefonnr., hvor vi må kontakte dig.
OBS Kære ansøger - Fonden har modtaget ekstraordinært mange ansøgninger til studie- og praktikophold, hvorfor det pt. desværre ikke er muligt at ansøge fonden om støtte til dette formål. Det er desværre ikke muligt at få dispensation.
GDPR
Ansøger
F.eks. CPR: 010673xxxx eller CVR: 43971212.
Ved institution, udfyld institution først og derefter afdeling (uden forkortelser og komma).
Ex. Aarhus Universitetshospital Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Tidligere støtte
550 tegn tilbage.
Projekt
Periode
Ansøgninger skal være fremsendt minimum 60 dage før.
550 tegn tilbage.
Økonomi
Ansøgt beløb angives i hele tusinder / hundreder.
Bilag
Følgende relevante bilag skal fremgå i PDF filen:
 • Ansøgning
 • Budget, herunder egen betaling, evt. bidrag fra det offentlige, foreninger eller fonde.
 • CV (Foreninger er undtaget)
 • Karakterbevis, BSc og MSc (ansøgninger til studie- og praktikophold)
 • Projektbeskrivelse (ansøgninger, hvor der ansøges om støtte til hele projekter, f.eks. ph.d.-projekter)
Det er muligt, efter eget valg, at fremsende andre relevante bilag, evt. anbefalinger, bekræftelser, men i begrænset omfang.

Filen skal være én samlet fil på mindre end 3 MB.
Tilladte filtyper: pdf