Vi behandler vores ansøgninger løbende

Sådan ansøges fonden

 • Ansøgninger vedrørende foreninger, studie-, praktik- og forskningsophold på kandidatniveau samt konferencer og kongresser fremsendes pr. mail som én PDF-fil på max. 1 MB og helst kun 10 sider.
 • Ansøgninger over 10 sider, f. eks. forskningsprojekter, fremsendes ligeledes pr. mail som én PDF-fil på max. 1 MB pr. 10 sider, dog max. 30 sider.
 • Ansøgning samt CV skal være skrevet på dansk. Øvrige bilag må gerne være på engelsk. Husk der kun må sendes én PDF.fil, hvor alle oplysninger er samlet. Max. 1 MB pr. 10 sider.

Fonden kan ansøges hele året, dog ikke i ugerne 27 til 31. Indkomne ansøgninger behandles løbende.

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før.

Der fremsendes ikke bekræftelse for modtagelse af ansøgninger.

Alle ansøgninger får svar pr. mail.  

Afslag begrundes ikke.

Alle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT.

HN-Prisen kan IKKE søges, den udvælges hvert år af bestyrelsen.

Bemærk, at det ikke er muligt at sende ansøgninger til fonden i ugerne 27 til 31.

Vær opmærksom på følgende inden du søger

 • Vær venligst opmærksom på, hvad fonden ikke støtter.
 • Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før.
 • Kortere studie- og praktikophold må ikke være påbegyndt.
 • Der gives udelukkende støtte til kongresdeltagere, der deltager aktivt ved kongressen med godkendt poster, indlæg eller lignende.

Når du ansøger Fonden pr. mail

hnfond@hedenielsensfond.dk

 • Emnefelt:  Ansøgers navn.

Selve e-mailen skal indeholde følgende punkter:

 • Navn, adresse, mailadresse og CPR.nr. ell.  Institution og CVR.nr. ell.  Forening og CVR.nr.
 • Kort og præcis beskrivelse af formål og baggrund. Max. 3-4 linier.
 • Uddannelsesretning fx. jura, økonomi / projekttitle / konferencenavn.
 • Det ansøgte beløb, samt periode.

Ovennævnte 4 punkter anvendes til oprettelse af din ansøgning, og er derfor vigtige.

Følgende punkter skal indgå i ansøgningen.

 • Hvem er ansvarlig (personlig, uddannelsestedet, institution, forening)
 • Formål og evt. baggrund
 • Studierelaterede ansøgninger skal indeholde seneste karakterbevis (BSc og MSc)
 • Budget, herunder egenbetaling samt evt. bidrag fra det offentlige samt foreninger/fonde.
 • CV