Vi behandler vores ansøgninger løbende

Sådan ansøges fonden

 • Ansøgninger til fonden sendes via fondens digitale ansøgningsskema. Der sendes en kvittering, når ansøgningen er indsendt. ( se evt. i uønsket post) Send venligst kun din ansøgning 1 gang.
  For at kunne foretage bedst mulig vurdering samt oprettelse, er det derfor vigtigt, at felterne er udfyldt korrekt. Læs venligst alle nedenstående punkter, og det med småt under rubrikkerne.
 • Fonden skal ansøges minimum 60 dage før formålets påbegyndelse. (Gerne før). Bemærk, at der skal være sammenhæng mellem budget og ansøgt periode. fx. 4 måneder for begge.
 • Ansøgninger skal være skrevet på dansk. Øvrige bilag kan være på engelsk. Al korrespondance foregår på dansk. 
 • Vi gør opmærksom på, at støtte til projekter (fx. forskningsprojekter / ph.d.-projekter)  ikke kan ansøges af privatpersoner. Herunder er ph.d.ophold i udlandet undtaget, hvis ansøger selv står for den økonomiske del.
  Institutioner, foreninger ect., der søger støtte til disse projekter og lignende skal ansøge via CVR.nr. 
  Husk at oplyse Att. person. (kun når der søges med CVR.nr)
 • Når der søges støtte med CPR.nr., er det altid personen, der skal stå som ansøger. (ikke en institution. Oplyses institution som ansøger, skal der søges med CVR.nr)
 • Title på projekt: Oplys, hvad der søges støtte til f.eks. studieophold i Berlin, kongresdeltage i London, forskningsophold i USA, projekttitle, foreningsarbejde eller lign.
 • Der skal kun medsendes projektbeskrivelse til ph.d.-projekter eller større foreningsprojekter. 
 • Støtte til studie- / praktikophold på kandidatniveau, søges af den studerende med CPR.nr. (ikke med universitetet som ansøger). Ansøgningen er i dette tilfælde projektbeskrivelse.
 • Hvis det ikke er muligt at søge 60 dage før første semesters påbegyndelse, kan der evt. søges til det efterfølgende. Bemærk, at der skal være sammenhæng mellem budget og ansøgt periode.
 • Beløb: Oplys det ansøgte beløb. (kun tal, hele tusinder eller hele hundrede fx. 10000, 11200, )
 • Vær venligst opmærksom på, hvad fonden støtter. Vi støtter
 • Fonden kan ansøges hele året, dog ikke i juli måned. Ansøgninger med projektstart/studiestart i september skal derfor allerede fremsendes i juni måned, idet ansøgninger skal være modtaget minimum 60 dage før, og gerne før.
 • Alle ansøgninger får svar pr. mail, afslag begrundes og drøftes ikke.
 • Alle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT
 • HN-Prisen kan IKKE ansøges, den udvælges hvert år af bestyrelsen. 
GDPR
Ansøger
F.eks. CPR: 0106731234 eller CVR: 43971212.
Ved institution, udfyld institution først og derefter afdeling (uden forkortelser og komma).
Ex. Aarhus Universitetshospital Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Tidligere støtte
550 tegn tilbage.
Projekt
Periode
Det er kun muligt at ansøge med projektstart 60 dage fra dags dato.
550 tegn tilbage.
Økonomi
Beløb angives i hele tusinde.
Bilag
Følgende relevante bilag skal fremgå i PDF filen:
 • Ansøgning
 • Budget, herunder egen betaling, evt. bidrag fra det offentlige, foreninger eller fonde.
 • CV (Foreninger er undtaget)
 • Karakterbevis, BSc og MSc (kandidatstuderende)
 • Projektbeskrivelse
Det er muligt at fremsende andre relevante bilag, evt. anbefalinger, bekræftelser, men i begrænset omfang.

Filen skal være én samlet fil på mindre end 3 MB.
Tilladte filtyper: pdf