Vi behandler vores ansøgninger løbende

Sådan ansøges fonden

 • Ansøgninger til fonden kan kun fremsendes via det digitale ansøgningsskema på fondens hjemmeside. For at kunne foretage bedst mulig vurdering, er det derfor vigtigt, at felterne er udfyldt korrekt.
 • Fonden skal ansøges minimum 60 dage før formålets påbegyndelse.
 • Alle ansøgninger samt al korrespondance foregår på dansk. Vi gør opmærksom på, at støtte til projekter ikke kan ansøges af privatpersoner. Alle institutioner, foreninger ect. skal ansøge via CVR.nr.
 • Vær venligst opmærksom på, hvad fonden støtter. Vi støtter
 • Fonden kan ansøges hele året, dog ikke i ugerne 27 - 32.
 • Alle ansøgninger får svar pr. mail, afslag begrundes ikke.
 • Alle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT
 • HN-Prisen kan IKKE ansøges, den udvælges hvert år af bestyrelsen.
GDPR
Ansøger
F.eks. CVR: 43971212 eller CPR: 0106731234.
Projekt
Periode
Det er kun muligt at ansøge med projektstart 60 dage fra dags dato.
650 tegn tilbage.
Økonomi
Bilag
Følgende relevante bilag skal fremgå i PDF.filen sammen med ansøgningen:
 • Budget, herunder egen betaling, evt. bidrag fra det offentlige, foreninger eller fonde.
 • CV (Foreninger er undtaget)
 • Karakterbevis, BSc og MSc (kandidatstuderende)
 • Projektbeskrivelse
Det er muligt at fremsende andre relevante bilag, evt. anbefalinger, bekræftelser, men i begrænset omfang.

Filer skal være mindre end 3 MB.
Tilladte filtyper: pdf