Vi behandler vores ansøgninger løbende

Sådan ansøges fonden

 • Ansøgninger vedrørende foreninger, studie-, praktik- og forskningsophold  (kandidatniveau) samt konferencer fremsendes pr. mail som én PDF-fil på max. 1 MB og helst kun 10 sider.
 • Ansøgninger over 10 sider, f. eks. forsknings-, Ph.d.-projekter, fremsendes ligeledes pr. mail som én PDF-fil på max. 1 MB pr. 10 sider, dog max. 30 sider.
 • Ansøgning samt CV skal være skrevet på dansk. Øvrige bilag må gerne være på engelsk. Husk der kun må sendes én PDF.fil, hvor alle oplysninger er samlet. Max. 1 MB pr. 10 sider.
 • Fonden kan ansøges hele året, dog ikke i ugerne 27 - 32.
 • Indkomne ansøgninger behandles løbende.
 • Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før. Ansøgninger der modtages mindre end 30 dage før formålets påbegyndelse afvises.
 • Alle ansøgninger får svar pr. mail. Afslag begrundes ikke.
 • Der fremsendes ikke bekræftelse for modtagelse af ansøgninger.
 • Alle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT.
 • HN-Prisen kan IKKE søges, den udvælges hvert år af bestyrelsen.
 • Information og data opsamles og gemmes i henhold til vores datapolitik. Ved indsendelse af ansøgning accepterer du samtidig vores behandling af dine informationer. 

Vær opmærksom på følgende inden du søger

 • Vær venligst opmærksom på, hvad fonden ikke støtter.
 • Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før.
 • Kortere studie- og praktikophold må ikke være påbegyndt.
 • Der gives udelukkende støtte til kongresdeltagere, der deltager aktivt ved kongressen med godkendt poster, indlæg eller lignende.

Når du ansøger Fonden pr. mail

hnfond@hedenielsensfond.dk

 • Emnefelt:  Ansøgers navn.

Selve e-mailen skal indeholde følgende punkter:

 • Navn, adresse, mailadresse og CPR.nr. (CPR.nr er valgfrit, men skal oplyses ved en evt. bevilling)  eller  Institution og CVR.nr. eller  Forening og CVR.nr. 
 • Kort og præcis beskrivelse af formål og baggrund. Max. 3-4 linier.
 • Uddannelsesretning fx. jura, økonomi / projekttitle / konferencenavn.
 • Det ansøgte beløb, samt periode.

Ovennævnte 4 punkter anvendes til oprettelse af din ansøgning, og er derfor vigtige.

Følgende punkter skal indgå i ansøgningen.

 • Hvem er ansvarlig (personlig, uddannelsestedet, institution, forening)
 • Formål og evt. baggrund
 • Studierelaterede ansøgninger skal indeholde seneste karakterbevis (BSc og MSc)
 • Budget, herunder egenbetaling samt evt. bidrag fra det offentlige samt foreninger/fonde.
 • CV