900.000 kr til Århus Universitet

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens, mandag d. 14. november 2011, overrakte bestyrelsesformand Peter Sven Sørensen og næstformand Pernille Hede-Nielsen HN-prisen 2011 på 900.000 kr til sygeplejerske, cand.cur. og ph.d.-studerende Connie Timmermann, Hospitalsenheden Horsens og Inst. For Folkesundhed, Århus Universitet.

Forskningsprojektet giver Connie Timmermann mulighed for at undersøge betydningen af sanseindtryk i hospitalsmiljøet, såsom indretning, udsigt, lys og udsmykning, i forbindelse med indlagte patienter med en livstruende sygdom. Mere specifikt forventes projektet at belyse patienters evne til at håndtere sygdomme alt efter æstetikken i deres umiddelbare omgivelser.

Sygeplejerske, cand.cur. og ph.d.-studerende Connie Timmermann