500.000 kr. til Digitalt Videns- og Læringscenter

500.000 kr. Digitalt Videns- og Læringscenter om "Social Immunologi" i borgerstyrede lokalområder

v/ skoleleder Mogens Falk Jørgensen.