3 x 350.000 kr. går til diabetesforskning

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens mandag d. 16. november 2015 overrakte Formand Peter Sven Sørensen og Næstformand Henrik Hede-Nielsen HN-Prisen på 3 x 350.000 kr. til Læge, ph.d.-stud. Caroline Christfort Gormsen, Køge Sygehus,  Professor, MD., ph.d., dr.med. Claus Højbjerg Gravholt, Aarhus Universitetshospital og Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Allan Arthur Vaag, Rigshospitalet.

Familien Hede Nielsens Fond har i 2015 valgt at fokusere på diabetes, og de forskellige gener indenfor denne diagnose.

Set fra venstre Formand Peter Sven Sørensen, Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Allan Arthur Vaag, Bestyrelsesmedlem Merete Hædersdal, Læge, ph.d.-stud. Caroline Christfort Gormsen, Professor, MD., ph.d., dr.med. Claus Højbjerg Gravholt.