1 mio. til camps for ordblinde

Ved en festlig højtidelighed på Hotel Opus i Horsens, tirsdag d. 31. oktober 2017, overrakte Bestyrelsesformand Henrik Hede-Nielsen og Næstformand Peter Sven Sørensen HN-prisen 2017 på 1. mio kr. til camps for ordblinde til Horsens Kommune.

Horsens Kommune vil i samarbejde med Familien Hede Nielsens Fond udbyde camps til ordblinde elever i Horsens over en 3-årig periode:

·         Intro-camps. Er en forberedelsescamp forud for 8 ugers kurset ”Fine Readers”, som allerede udbydes af kommunen i dag. Eleverne forberedes til kurset og støttes i at blive fortrolige med IT-støttende undervisning og IT-kompenserende værktøjer. Herudover vil der være fokus på at danne et socialt fællesskab forud for kurset.

·         Sommer-camps. Er for alle ordblinde elever i 6. klasse i Horsens med fokus på at gøre eleverne parate til udskolingen. Eleverne støttes i at tilegne sig funktionelle strategier i arbejdet med deres læse- og skriveteknologi, med særligt fokus på de faglige udfordringer, de møder i udskolingen frem mod folkeskolens prøver. Herudover vil der være fokus på at styrke elevernes personlige mestring til at kunne indgå i faglige såvel som sociale fællesskaber.

 

 

Set fra venstre Skolechef Flemming Skaarup, Horsens Kommune, Formand fra børn og unge Lone Ørsted, Horsens Kommune, Næstformand Peter Sven Sørensen og Formand Henrik Hede-Nielsen.