Datapolitik

Samtykke til behandling og opbevaring af ansøgning om legat.

Familien Hede Nielsens Fond, Holmboes Alle 1, 8700 Horsens, CVR nr. 43971212 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf.: 79 27 73 00 eller hnfond@hedenielsensfond.dk.

Til håndtering af ansøgninger, statistik over ansøgere samt administration af legater, behandler vi personoplysninger, som du selv har ønsket at oplyse i din ansøgning om legat. Såfremt du får tilsagn på din ansøgning, vil vi offentliggøre tilsagnet om bevillingen på vores hjemmeside med evt. et billede. Vi anmoder om dit samtykke til, at vi må behandle og opbevare personoplysninger som led i vores administration samt ved tilsagn at offentliggøre tilsagnet på vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for samtykket følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, a. Såfremt ansøger på eget initiativ vælger at oplyse følsomme og/eller strafbare forhold i ansøgningen vil databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, a og/eller art. 10 ligeledes gøre gældende.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger indtil du vælger at tilbagetrække dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ved et evt. tilsagn vil vi for at overholde vores retlige forpligtelser samt vedr. administration videregive eller overlade dine personoplysninger til vores pengeinstitut, koncernforbundne selskaber, leverandør af IT og ERP system, revisor samt relevante myndigheder (som eksempelvis SKAT).

Revisionsselskabet vi anvender, Roesgaard, er en international organisation, hvor der kan være sandsynlighed for, at dine personoplysninger kan blive overført til modtagere uden for EU/EØS. 

 

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i dine oplysninger

  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet

  • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.