Sådan ANsøges fonden

 

 • Ansøgninger vedrørende foreninger, mindre projekter,  studie-, praktik- og forskningsophold på kandidatniveau samt konferencer og kongresser fremsendes pr. mail som 1 PDF-fil på max. 1 Mb og max 10 sider.

 

 • Ansøgninger vedrørende større forsknings- og Ph.d.projekter fremsendes ligeledes pr. mail som 1 PDF-fil på max. 3 Mb (1 Mb pr. 10 sider), dog max. 30 sider.

 

 Såfremt ovennævnte og nedenstående retningslinier ikke overholdes, ser vi os desværre nødsaget til at afvise ansøgningen uden yderligere begrundelse.

 

Vær venligst opmærksom på, hvad fonden ikke støtter.

 

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før.

Studie- og praktikophold må ikke være påbegyndt.

Ansøgningen / CV skal være skrevet på dansk.

 

Når du ansøger Fonden pr. mail: HNFOND@Hedenielsensfond.dk

 

Emnefelt skal indeholde ansøgers navn.

 

Selve e-mailen skal indeholde følgende punkter:

   

 •   Navn, adresse, mailadresse og CPR.nr./ Institution og CVR.nr./ Forening og CVR.nr.
 •   Kort og præcis beskrivelse af formål og baggrund. Max. 3-4 linier.
 •   Uddannelsesretning fx. jura, økonomi / projekttitle / konferencenavn.
 •   Det ansøgte beløb, samt periode.

 

Ovennævnte oplysninger anvendes til oprettelse af din ansøgning, og er derfor vigtige.

 

Følgende punkter skal indgå i ansøgningens vedhæftede PDF-fil (Der modtages kun 1 fil)

 • Formål og baggrund
 • Hvem er ansvarlig (vedr. projekter)
 • Studierelaterede ansøgninger skal indeholde seneste karakterbevis (BSc og MSc)
 • Budget, herunder egenbetaling samt evt. bidrag fra det offentlige samt foreninger/fonde.
 • CV
 • Kontaktperson og adresse samt telefon nr.

 

Fonden kan ansøges  hele året og indkomne ansøgninger behandles løbende.

Der fremsendes ikke bekræftelse for modtagelse af ansøgninger.

Alle ansøgninger får skriftligt svar.

Afslag fremsendes pr. mail og begrundes ikke.

 

Alle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT.

 

HN-Prisen kan IKKE søges, den udvælges hvert år af bestyrelsen.

 

Holmboes Allé 1, 11. etage . DK 8700 Horsens . Telefon 79 27 73 00 . Fax 79 27 73 02 . hnfond@hedenielsensfond.dk