Fonden støtter

 

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

 

Kulturelle formål støttes fortrinsvis lokalt i Horsens.

 

Uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau.

 

Kortere studie- og praktikophold må ikke være påbegyndt.

 

Der gives udelukkende støtte til kongresdeltagere, der deltager aktivt ved kongressen med godkendt poster, indlæg eller lignende.

 

 

 

FONDEN STØTTER IKKE

 

Der ydes IKKE støtte af social karakter til enkeltpersoners underhold,  bog- eller CD-udgivelser samt kommercielle formål, som f.eks. koncerter, forestillinger og udstillinger.

 

Holmboes Allé 1, 11. etage . DK 8700 Horsens . Telefon 79 27 73 00 . Fax 79 27 73 02 . hnfond@hedenielsensfond.dk